ВРЯДУВАННЯ

  • Зустрічі членів ICBAC відбуваються регулярно, принаймні раз на місяць, метою яких є обговорення поточної економічної ситуації, питань інвестиційного спрямування, пропозицій до Уряду України щодо поліпшення умов ведення бізнесу, економічної ситуації та бізнес-клімату, а також вирішення системних питань, які заважають залученню іноземних та внутрішніх інвестицій в Україну.
  • Кожен учасник – палата або бізнес асоціація - представлений її президентом або СЕО.
  • Пропозиції та рішення Ради приймаються простою більшістю голосів її членів. Країна може бути представлена більш, ніж однією палатою або бізнес асоціацією, втім, вона має лише один голос.
  • Щороку Рада обирає Генерального Секретаря, який відповідає за координацію всіх внутрішніх і зовнішніх заходів відповідно до керівних принципів, отриманих від членів ICBAC.
  • Рада відкрита для інших закордонних двосторонніх і багатосторонніх палат і бізнес асоціацій, які поділяють її місію і принципи. Рішення про прийом нових членів до Ради приймається простою більшістю голосів дійсних членів ICBAC.